Tuesday, December 21, 2010

Selling CATALYST 6500/7600 equipment?

We buy used CISCO gear on a daily basis.

Contact info:

Email data@2keane.com
Phone (407) 936-1310
Fax (407) 936-1311
URL www.2keane.com

Send us your list if you have any of the following for sale:

800-04780-04 CNM3AZ0BRA
800-25270-01 CNDQASCGAA
68-2459-01 CNUCACJAAA
68-2067-01 CNS8J35AAA
68-2158-04 COUCAAJCAA
68-2126-04 CNUIAFHAAA
68-2238-03 CNMZB00ARA
68-2465-01 CNUIAFUAAA
68-2051-06 CNUCAA3AAB
68-2220-04 CNUCAB9AAA
800-04780-05 CNM3AZ0BRB
68-1916-08 CNP6T10AAA
68-2051-05 CNUCAA3AAA
68-2110-03 CNUIAFXAAA
34-1536-05 CNP1E0XCAA
68-1916-11 CNP6T1TAAA
34-0830-03 CNP1CDUCAA
68-2130-02 CNUPAAJAAA
68-1950-03 CNUCAB3AAB
68-2473-01 CNUIAEGAAB
68-2157-01 CNUPAAGAAA
68-1815-05 CNS9KK0AAB
68-2266-01 CNMJ100BRA
68-2183-01 CNS9650AAB
68-2067-03 CNS8J35AAC
68-1815-10 CNUIAFFAAA
68-2219-03 CNUCAB8AAA
68-1813-05 CNP4408BAA
68-2200-02 CNP4408BAC
68-2200-01 CNP4408BAB
68-1852-04 CNP7U6MAAA
68-1916-12 CNP6T1TAAB
34-1768-06 CNP3ARSBAA
68-1916-14 CNP6T15AAB
68-2051-07 CNUCACRAAA
68-2222-03 CNUCACBAAA
34-0918-05 CNP1DEUCAA
68-2051-02 CNP6T15AAC
68-1852-06 CNP7U6ZAAA
68-2100-01 CNS9650AAA
68-1978-06 CNUIAEMAAA
68-2051-03* CNP6T15AAD
34-0923-03 CNP1BVUCAA
68-2221-05 CNUCACAAAA
68-2130-01 CNUPAAFAAA
34-1694-06 CNP3ARTBAA
68-1815-04 CNS9KK0AAA
68-1815-08 CNS9K80AAA
68-2312-02 CNUIAFYAAA
800-26261-01 CNUIADYAAA
68-2051-04 CNP6T16AAB
68-2148-01 CNP5Z2SAAA
68-1978-05 CNS9N44AAA
800-04966-04 CNMBVT0ARA
68-2149-01 CNP5Z2TAAA
68-1815-07 CNS9KK0AAD
800-26263-01 CNUIAD0AAA
68-2392-01 CNUIAGUAAA
68-2200-03 CNP4409BAA
68-2185-02 CNUIADDAAA
68-1916-10 CNP6T10AAB
341-0092-01 CNUPAAHAAA
800-26264-01 CNUIAD1AAA
68-1852-05 CNP7U6XAAA
68-2051-03 CNP6T16AAA
68-1815-09 CNUIAEJAAA
800-25268-01 CNDQASEGAA
68-2238-01 CNMNR00ARA
68-2326-02 CNUIAGMAAA
68-2309-03 CNUIAFRAAA
68-2438-02 CNUCAB2AAB
68-2238-02 CNMNT00ARA
800-26262-01 CNUIADZAAA
800-26431-01 CNMZZ10ARA
800-04966-05 CNMBVT0ARB
68-2185-01 CNS8J35AAD
68-2438-01 CNUCAB2AAA
68-2185-03 CNUIAGLAAA
68-1950-02 CNUCAB3AAA
800-25272-01 CNDQASDGAA
68-2067-02 CNS8J35AAB
68-2411-01 CNUIAGVAAA
68-1916-13 CNP6T15AAA
68-2326-01 CNUIAA3AAA
800-25263-02 CNMYAGRGAA
68-1815-06 CNS9KK0AAC
68-1656-03 CNP6GKUAAA
68-0729-04 CNSTWGNCAA
68-1848-07 CNS1CE6AAA
68-1291-05 CNSTWGWCAA
68-1848-03 CNS1CEMAAA
68-1116-04 CNSTWGSCAA
68-1291-12 CNS1CCXAAB
68-0729-03 CNSTWG0CAA
68-1848-05 CNS1CEMAAB
68-1116-03 CNSTWGRCAA
68-1291-10 CNS1CCTAAB
68-1291-04 CNSTWGSCAC
68-1291-08 CNS1CCMAAA
68-1116-01 CNSTWGNCAB
68-1448-06 IP5IZC3CAC
68-1862-03 IPUIAF4RAA
68-1802-04 IP7IRY8DAA
68-1857-04 IPUIAL7RAA
68-1449-03 IPI9CR9BAA
68-1858-04 IPUIALWRAA
68-1895-03 IPM5E00CRA
800-19911-01 IPP1BC0AAA
68-1801-01 IP3IN1JDAA
800-25152-01 IPUIAC2RAA
34-1810-01 IPP1CJ0DAA
68-1802-07 IPUIAL6RAA
68-1861-02 IP4IY3TGAB
68-1448-04 IP5IZC3CAA
68-1388-03 IPM2900GRB
68-1859-01 IP4IZ5CGAA
68-2316-01 IPMFU00ERA
68-1861-04 IPUIALZRAA
68-1687-03 IP5IKFFCAA
68-1801-04 IP7IRY7DAA
800-16062-02 IPP1BBAAAA
68-1801-06 IPUIAGRRAA
800-22109-02 IPPQAGRJAA
68-2075-02 IP7IPX0DAB
68-1801-07 IPUIAL0RAA
68-2077-06 CNUIAENAAB
68-2269-03 IPUCAC9BAA
800-16062-03 IPP1BBFAAA
68-2173-01 IPUIAF8RAA
68-1862-04 IPUIALXRAA
68-1686-02 IP4IW10GAA
800-25150-01 IPUIAC0RAA
68-1863-02 IP4IY4CGAB
68-1895-01 IPM5200CRA
68-1858-01 IP4IZNAGAA
68-1551-03 IP4IX20GAA
800-16061-01 IPMMW00BRA
800-25834-01 IPUIAG8RAA
800-17703-01 IPP1BE0AAA
800-17622-04 IPM2T00GRB
68-1447-08 IPUIALURAA
68-1861-03 IPUIAGPRAA
68-1801-02 IP5I1Z5CAA
68-1859-02 IP4IZ5CGAB
68-1801-03 IP7IRYVDAA
68-1449-07 IPUIAGHRAA
341-0051-01 IPP1FJLAAA
68-1878-04 IPUCAARBAA
68-1863-04 IPUIALPRAA
800-16785-02 IPPQAFAJAA
68-1863-01 IP4IY4CGAA
68-1987-02 IPM6H00DRB
800-10497-04 IP1CAA0AAA
800-22109-01 IPPQAFKJAA
68-1857-03 IPUIAGLRAA
68-1802-05 IP7IRY8DAB
68-1448-03 IPI9CR8BAA
68-1551-04 IP4IX20GAB
68-1449-05 IP5IZC4CAB
800-16784-03 IPM3N00DRA
800-25485-01 CNUIAHFAAA
68-1856-04 IPUIAL5RAA
68-1857-01 IP4IZNCGAA
800-16785-01 IPPQACTUAA
341-0074-01 IPP1C90AAA
68-1895-04 IPMET10BRA
68-1867-02 IP4IUYSGAB
68-1856-02 IP4IZ4CGAB
68-2075-03 IPUIACXRAA
68-1868-03 IPUIAGDRAA
68-1920-13 IPUIALLRAA
800-16062-01 IPP1BB0AAA
68-1895-02 IPM5G00CRA
800-02602-07 IPUIAL2RAA
68-1802-03 IP7IRYUDAA
68-1802-06 IPUIAGGRAA
68-1357-03 IP4IWZ0GAB
68-1866-02 IP4ITYSGAB
68-1862-02 IP4IY3CGAB
68-1856-01 IP4IZ4CGAA
34-1912-01 IPP1CD0AAA
68-1857-02 IP4IZNCGAB
68-1447-04 IP5IZC2CAA
68-2076-06 CNUIAEWAAB
68-2172-01 IPUIAF7RAA
68-1867-03 IPUIAGBRAA
68-1868-02 IP4IVYSGAB
68-1801-05 IP7IRY7DAB
800-25151-01 IPUIAC1RAA
34-1809-01 IPP1FJ0DAA
68-1357-02 IP4IWZ0GAA
68-1866-03 IPUIAGCRAA
341-0140-01 IPUPAA5AAA
68-1867-01 IP4IUYSGAA
68-1542-03 IPC7UW0DAA
800-25835-01 IPUIAG9RAA
800-16061-03 IPMM900BRA
68-2430-01 IPUIAKBRAA
68-1802-01 IP3IN1KDAA
68-1449-02 IPI9CRWBAA